Saison 1998

Album photo 1998

MÜÜL ZÜ, 'S ZEIJT

LUSCHTSPIEL IN 3 AKT

VUN BERNARD EIBEL

 

Trotz güeti Verwaltung vum Florent un Beschtarweit vum Güschtel bekummt d'Carine WELTER, Patronne vum Welterschloss, verstäijt, denn ken Mensch kauft ihre Wien un d'Factüre hiffle sich. Do stackt d'Mme WILLNOCHMEE d'hinter, denn sie speküliert uf d'beschte Raawe vun s'WELTERS....!  Mathilde, d'Koëche, bitt ihri ehemalig Patronne, d'Mme du RAAWEBLATT, B'sitzerin vum Schloss Goldeberg, Ere ze helfe. Die schickt ihre Neveu, de Gilles, um de Wien vum Welterschloss ze versüeche un vellicht kaufe. Der kummt, mit sinem Kumpel de Benoît wie Ihne remplaciere soll by dere Wienprob, denn in dere Zitt will er e Ussflugg in d'Vogese mache mit sinere Frindin d'Judith.

S'Auto fallt in Panne, de Benoît verroot sich, d'Dante vum Gilles kummt, d'Carine het ploëtzlich e Schwester, d'Mathilde un ihri Frindin d'Micheline welle d'Wienprisse in d'hoeh triewe an de Staijung wie vorbereit word vum Maître BABBER, un e Siedestrumpf bringe so manchi Uewerraschunge mit sich.